Takip edin :
Güncelleme : 30.10.2020 18:52 - Cuma
Yönetim - Devlet - İdare
Türkiyede Belediyeleşme Süreci (1854- 1997)
"Hususi idareler ve belediyeler, büyük, kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucvuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam olarak
Türkiyede Yerel Düzeyde Kalkınma Hedefi ve Belediyeler  Türkiyede Belediyeler ve Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkıları
Yerel düzeyde ekonomik kalkınma, günümüzde devletlerin en çok ilgilendikleri konulardan birisidir.Yerel düzeyde kalkınmanın aynı zamanda ulusal ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağı açıktır. Bu çerçevede hazırl
Kirli İşler İmparatorluğu
Dikkat! 2.El Kitap ? Çok İyi Durumda ? Girişte İthaf Elyazısı Var"Kirli İşler İmparatorluğu" kitabı, dünya uyuşturucu trafiğinin Afganistan, Pakistan, İran, Avrupa ve Amerika bağlantısında yer alan Türkiye nin
Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar  IV. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı
- Zerrin Toprak: Müzakereci Demokrasi ve Yerel Siyasetin Demokratik Gelişimi - M. Akif Çukurçayır: Yurttaş Yerel Siyasetin Neresinde? Yurttaş Odaklı Yerel Siyaset Nasıl Olmalıdır? - Kemal Görmez / Sevcan Güle
Yerel Siyaset ve Belediyecilik
Yapılan düzenlemelerle yerel yönetimler, daha etkin çalışan, şeffaf, hesapverebilen, çoğulculuğu esas alan ve katılımcı kurumlar haline getirilmiştir. Artık, yerel yönetimler, hemşehrilerini yönetim sürecine ka
Yönetimde Şeffaflık Teori- Uygulama
Bilindiği gibi, şeffaflık eğilimleri, 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişme göstermiş ve 21. yüzyılın ilk yıllarında da devam etmektedir. Keynesyen ekonomi anlayışından liberal (ya da neo liberal) ekonomi anlay
Avrupadan Örneklerle Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Örnekleri
Dr. Şinikin Avrupadan Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Örnekleri başlıklı bu çalışması, Avrupada yerel yönetimlerle ilgili olarak öne çıkan sorunları ve kavramları tespit ederek (katılım, özerklik, bölgeselleşme g
Müslüman Roma  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Yakın Geleceği
Yeni Osmanlılar başlıklı makalesi ile entelektüel gündemi sarsmış olan stratejist Atılgan Bayar; bu kez başlattığı Müslüman Roma tartışması ile devlet üzerine düşünenlerin gündemini bir kez daha belirliyor. Dev
KIRMIZI PLAKALAR
Demokrasinin "olmazsa olmaz" kuralı olan "saydamlık"tan nefret edilen, "ülke çıkarı" denilerek "zararlı" sayılan sistemlerde, "sanal"da denilen "hayali gerçekçilik" tekliğini koruyor. Tek gerçek yukarıdakilerin
Devlet-ulus
Dünyamızda, tarihsel koşulların bir hediyesi olarak devrimini yapmış iki Devlet-Ulus vardır: Biri Fransa, diğeri Türkiye. Her ikisi de üniter ve communautairedir. Her iki ülkede de tebaanın yerini, boğuşa boğuş
21. Yüzyılda Yönetim Ve Yöneticiler
Çalışma hazırlık aşamalarıyla birlikte yaklaşık 3 yıllık bir çalışma sonucu hazırlanmıştır. Çalışma hazırlanırken temel hareket noktası, özelikle lisans ve yüksek lisans derslerinde ve tez çalışmalarında böyle
Siyasa Yapım Sürecindeki Etkinlikleri Yönünden Yasama Meclisleri
Bu çalışmada yapılmak istenen yasama meclislerini genel bir perspektif içinde belli bir açıdan ilgili yazarların yaklaşımları çerçevesinde incelemek ve ortaya çıkan bu bilgiler ışığında Türk Yasama meclisini
Yönetmeye Başlamak
Son yıllarda liderlik kavramının gölgesinde kalan yöneticilik kavramının aslında kendi fonksiyonu olan uygulatma fonksiyonu içinde yapıldığı her zaman atlanmaktadır. Liderlik, yönetme tarzıdır ve işi uygulatırk
Kamu Yönetiminde Bakan Yardımcılarının Rolü
1970 yılında Erzurumda doğdu. Ankara Merkez İmam hatip Lisesini bitirdi. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesine Lisans, Atılım Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisansını yaptı. Bölgesel
Sahte Atatürkçülük  Bütün Yazıları (25 26 Haziran-31 Aralık 1985 Yazıları)
"Resmi ideoloji" yapılan, Atatürkçülüğün kendisi midir, yoksa onun, özünden soyutlanmış, saptırılmış, iktidarda olanların kendi ideolojilerine göre biçimlendirilmiş yapay görüntüleri mi? Ne acı ki ikincisi...
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »