Takip edin :
Güncelleme : 28.10.2020 09:09 - Çarşamba
Antropoloji - Etnoloji
Claude Lévi - Strauss  Uzaktan Bakan İnsan
Claude Lévi-Strauss, Amerika yerlilerinden Batı Avrupa halklarına, oradan da Hindistan ya da Japonyaya varıncaya dek, çok çeşitli toplumları gözlemleyerek karşılaştırmalı incelemelerde bulundu ve 20. yüzyıla da
Antropoloji Sözlüğü
Bu çalışma, başlıca amacı "insanı ve onun yarattığı kültürü tanımak" olan antropolojiyi; toplum bilimlerinin en genci olan bu bilim dalını derinlemesine serimlemeyi amaçlıyor. İnsanın biyolojik ve kültürel bir
Zaman ve Öteki
"Zaman hakkında konuşmak zordur; bunun nedenleri üzerine kafa yormayı felsefecilere bırakabiliriz. Ama Zaman vasıtasıyla akıcı ve savurganca konuştuğumuzu göstermek hiç de zor değildir. Tıpkı dil veya para gibi
Siyasal Antropoloji
Ted Lewellen, siyasal antropolojinin geçtiğimiz 40 yıl içerisindeki düzensiz gelişimine dair kaleme aldığı bu öz ve kolay anlaşılır metinde, onun kuramsal yapısının ve belli başlı kuramcıların kişisel katkıları
Kürtlerde İslami Kimliğin Gelişmesi
Şu hakikat bilinsin ki şeref İslamdadır ve Kürtlerin İslamla tanışması bir kavmin şeref kazanma hikayesidir. Kürt halkı, Şeyh Halidin öncülüğünde medrese-mimarlık ve tekkelerini birleştirerek Batılaşmaya karşı
Gerçeğin Ardından  Bir Antropoloğun Gözünden İki İslam Ülkesinin Son Kırk Yılı
Clifford Geertz, İslamiyet üzerine yaptığı incelemeler vesilesiyle Anglo-Sakson akademi dünyasında çok tanınmış bir isim. Antroplojinin üstadlarından sayılıyor. Gerçeğin Ardından, Geertzin, İslamiyetin çeşitli
Balkan Yarımadasında Kürtler
Kürtlerin resmî tarih tezi oluşturma şansları bile olmamıştır. Çünkü tarih bilincinin oluşmasını sağlayacak tüm birikim ve verilerden mahrum bırakılmışlardır. Ancak Kürtler, çok eski bir tarihe sahip oldukları
Sait Elçi - Süleyman Muini ve Kürt Trajedisi (1960 - 1975)
Egemenlerin kürt trajedisindeki stratejisi: "Sen önce kendini yarala, ben sonra seni öldürürüm!" -Av. Osman Aydın- Kürt tarihinde gölgede kalmış pek çok olay bulunmaktadır. Bunların günışığına çıkması kadar ön
Ne Değişti?  Kürt Kadınların Zorunlu Göç Deneyimi
Sanki hayatımız bir pazıl ve durmadan bu pazılda bir şeyler eksik oluyor, bir araya gelinmiyor 1990ları belirleyen toplumsal değişimlerden biri, zorunlu göç idi. Milyonlarca vatandaşın toprağını, evini, sahip
Arap Hıristiyanlar  Değişim ve Etkileşim Boyutuyla Hıristiyan Kültürü
Palmira Kraliçesi Zennubiyanın kenti gibi kadim tarihiyle kardeşlik bahçesi, kökleri kırmızı toprakların derinliklerine uzanan zeytin ve defne ağaçları arasındaki ortak yaşam kültürüyle donanmış Asinin çocuklar
Antropolojiye Giriş
Antropoloji disiplini insanı kültürel, toplumsal ve biyolojik çeşitliliği içinde farklılık ve benzerlik vurgusuyla incelemeyi hedefler. Bütünsel bakış açısını mümkün olduğunca tatbik etmeye çalışır. Çünkü bu di
Yol/Re: Dersim İnanç Sembolizmi  Antropolojik Bir Yaklaşım
Dersim, kendine mahsus bir dünya. Üst başlıklardan taşan, Kürtlerle, Zazalarla, Alevilikle ilgili etno-dinsel ve kültürel tasniflere sığmayan bir yanı var. Dilşa Deniz, Dersime eğilen ilk antropolojik çalışmaya
Türklerin Tarihi
Türkolog Jean - Paul Roux, Fransız okurlarına Türkleri tanıtmak amacıyla kaleme aldığı bu kitapta, konuyu, her türlü önyargıdan uzak bir biçimde ele alıyor. Fransızlar için olduğu kadar, bizler için de ilginç b
Türk Din Etnolojisi
Türk din tarihi, Türklerin Gök Tanrı temelinde, yazılı bir kaynağa dayanmaksızın kendi iç kültürel dinamiklerinden doğan ve günümüze kadar varlığını devam ettiren Gök Tanrı dini=tengrizmle başlar. Türkler bu mi
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »