Takip edin :
Güncelleme : 27.10.2020 17:15 - Salı
Ekoloji ve Çevre Bilimleri
Balık Hastalıkları
Su Kaynakları bakımından zengin sayılan ülkemizde son yıllarda su ürünleri sektöründe belirgin bir büyüme görülmektedir.Bu büyüme olgusuna rağmen,yinede üretimimiz halen son derece yetersizdir.Balık yetiştirici
Türkiye Kemikli Deniz Balıkları Atlası ve Sistematiği
Balıklar yeryüzünde milyonlarca yıldır var olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Büyük boyutlarda müdahaleler yapılmadığı sürece sürekli olarak kendini yenileyebilen ve devamlılık arz eden canlı deniz kaynakları o
Yapay Sulakalanlarda Atıksu Arıtımı
Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı dünyada gittikçe artan bir öneme sahiptir. Bu nedenle atıksuların yeniden kullanımını sağlayacak yöntemler günümüzde etkin bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır.Bu yönt
Genel Ekoloji
Canlıların çevreleriyle ilişkilerini inceleyen ekoloji, 21. yüzyılda sadece biyologları, ziraat, orman ve çevre mühendislerini ilgilendiren bir konu olmaktan çıkmış; kentleşmeden çevre düzenlenmesine, biyolojik
Çevreleme  Çevre Üzerine Sessiz Tartışmalar
"Çevre sorunu" sayılan oluşumlar yalnızca teknik ve teknolojik sorunlar mıdır? "Çevre sorunu" sayılan oluşumlar yalnızca kişilerin, kuruluşların, hükümetlerin sorumsuzluklarından, bilgisizlik ve bilinçsizlikle
Kritik Eşik
Aşırı sıcaklar, kuraklık, orman yangınları, seller, aşırı soğuklar, istilacı zararlı böcekler, göç eden canlılar, nesli tükenen canlılar Doğada gerçekleşmeye başlayan normal dışı olaylar ve felaketler. Neler o
Sulak Alanların Sürdürülebilir Yönetimi  Akşehir Gölü Örneği
Bu çalışma, Akşehir Gölü özelinde, ülkemizin son yıllarda karşılaştığı en önemli çevre sorunlarından birisi olan sulak alanların kirlenmesi ve kuruyup yok olmaya yüz tutması sorununa neşter vurmayı amaçlamaktad
Enerji Kaynakları
Petrol ve doğal gaz kısa sürelerde bitmeye yakın, Kömür, yüz elli yıl boyunca yetenek kadar Üretken reaktörler olmaksızın gezegenimizin uranyum gizilleri, çok dayanabilecek gibi görünmüyor: elli yıl!... Bilinen
Küçük Yeşil Adımlar
Sevgili Çocuk, Biz insanlar kadar bütün canlıların ( ve cansız varlıkların) evi olan Dünyanın senin kahramanlığına ihtiyacı var. Büyük küçük, biz insanların birçok faaliyetimizle Doğaya zarar verdiğimizi, bu
Nükleer Enerji ve Sosyal Kabul
Enerji ve toplum konuları, özellikle nükleer enerji ve sosyal kabul, çeşitli sosyal bilimcilerce değerli araştırmalara konu edilmiştir. Nükleer enerji konusunda halkın sosyal kabul sorunları genelde NIMBY sendr
Ekolojik Anayasa
İnsanın her şeyin ölçüsü olduğu anlayışının bir sonucu olarak gelinen bu noktada bir itirazımızı ortaya koymak üzere yola koyulduk. İnsanın yegâne hak öznesi olduğu geleneksel hukuk anlayışını sorgulamaya başla
Peyzaj Yönetimi
Çalışmada, TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Peyzaj Yönetimi Eğitimi kapsamında Avrupa Peyzaj Sözleşmesiyle birlikte planlama süresince daha fazl
Üç Ekoloji Sayı: 9 - Gönüllü Sadelik, Ekolojik Yaşam
Bu dosya, "gönüllü sadelik" yazısından yola çıktı. Daha doğrusu bu dosyanın yolunu Durukan Dudunun geçen sayıda yayınlanması gereken, ama geçen sayımız "yeşiller ve sosyalizm özel sayısı"na dönüşünce bu sayıya
Ekolojik Tarım Bilgisi
Ekolojik tarım, uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yöneliktir. İnsana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçlarının, hormanlar ve min
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »