Takip edin :
Güncelleme : 27.10.2020 18:23 - Salı
Genel Sosyoloji
Abdestli Kapitalizm
Abdestli Kapitalizm bir şirk dinidir. Çünkü şirk kelime anlamı itibari ile bir mala iki kişinin sahip olması demektir. Dolayısı ile Allahın, yani halkın malını gasp edenler, Kuran söylemine göre şirk ehlidir. A
Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı
Max Weberin toplumbilimsel kuramının en tam ve genel anlatımı, bu kitabında yer almaktadır. Weber, toplumların çok iddialı bir karşılaştırmalı incelemesini yapmak ve çağdaş toplumsal ve ekonomik düzenin kuramsa
Davranış Bilimleri
Yeni eklemelerle beraber kitabın her ünitesi, insanı ve toplumu tanımak isteyen herkese yardımcı olacak bilgileri içerecek biçimde düzenlenmiştir. Çünkü insan unsurunu anlamak ve iyi yönetebilmek için her şeyde
Karye Sosyalizmi
Derviş Keskinin ideolojik düşünce biçiminin, onun diyalektik yöntemle işlenen bilimsel konulu yorum tarzından kaynaklandığını aşağıdaki ifadesi örneklemektedir: Tarih toplum diyalektiği (mebdenin ilk komünal to
Beden Sosyolojisi
İnsan ne oranda biyolojik genetik ve ne oranda sosyo-kültürel bir varlıktır? Bedenler toplumsal ve kültürel olarak olarak nasıl dizayn edilmektedir? Çağdaş toplumlarda insan bedeni neden metalaştırılmakta ve
İşyerinde Fiziksel Saldırı (Bullying)
Bu konu hem çalışanların iş doyumunu ve örgüte bağlılığını hem de örgütlerin sağlığını doğrudan etkilemekte ve ihmal edilmesi ile sonuçları ağırlaşmaktadır. Özellikle böyle bir kriz ortamında , işletmelerin bu
Değişen Ortadoğuda Kürtler
Tunusta alevlenen; Mısır, Yemen, Libya, Bahreyn ve Cezayiri de saran değişim yangınının tüm bölgeye sirayet etmesi kaçınılmaz. Bugün tartışılan, değişimin olup olmayacağı değil, nasıl ve ne şekilde olacağı, değ
Türkiyede Öteki Olmak
Yazar Türkiyede öteki olarak adlandırılabilecek kesimlerin önderleri ile söyleşiler yapmış ve onların kendi dillerinden yaşadıkları sorunları aktarmış. Sorunların büyük oranda ortak olduğu sonucuna varan yazar,
Kültürel Melezlik
İnsanlık tarihindeki karşılıklı kültürel etkileşimlerle ilgili farklı pratikler ile biçimler ve bugün bunları anlamaya çalışmak için kullandığımız kavramlar üzerine yapılan kapsamlı, etkili bir inceleme. Burke,
Toplumun McDonaldlaştırılması
McDonalds nedir? Basit, işlevsel, modüler yiyecekler; parlak renklerle döşenmiş, ışıltılı mekânlar; birörnek giysili, genç, neşeli çalışanlar; mama sandalyesine kadar her türlü ayrıntının düşünüldüğü tertemiz a
Ulus Devletler Ve Bölgecilik
Küreselleşme ve yeni bölgecilik teorisyenleri bir konu üzerinde uzlaşıyorlar; ulus devletlerin dönemi geçiyor. Küreselleşme yeni dönemde ulus-ötesi bölgelerin, yeni bölgecilik ise ulus-altı bölgelerin yükseldi
Sosyal Politikalar Açısından Gaziler ve Şehit Aileleri
Milli güvenliğin ve asayişin vazgeçilmez teminatı konumunda olan askerler ve polisler,görev esnasında değişik sosyal risklerle karşı karşıya kalabilmektedirler.Bunların başında yaralanma ve öldürülme(şehit edil
Türk Sosyalizmi ve Nurettin Topçu
Türk yazar ve düşünce adamı Nurettin Topçunun hayatına ve bilimsel çalışmalarına mercek tutan bu kitap, onu daha yakından tanımaya vesile olmakla birlikte, zamanında hak ettiği değeri yeterince göremeyişinin an
Marxtan Foucaultya İdeoloji
Marksist ideoloji kavramı son günlerde en çetin eleştirilere konu olmaktadır. Michele Barrett post-marksist bir yaklaşım sergilediği kitabıyla bu eleştiri kervanına katılmaktadır. Barrett ideolojiyi düşünceler
Erkekler  Evrim ve Yaşam Tarihi
"Bir erkeğin hayatında üç aşama vardır: Füze-Meze-Müze. Paraguayda geçirdiğim süre boyunca ve sonrasında, Chachuginin şapkasındaki sözler üzerine düşündüm. Bu sözler, insan erkeklerinin yaşam tarihinin bir öz
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »