Takip edin :
Güncelleme : 27.10.2020 00:50 - Salı
Kadın Çalışmaları
Women and Sexuality in Muslim Societies  Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik
Kadının cinselliğinin denetim altında tutulması, çoğu toplumda ataerkinin en güçlü araçlarından biri olmaya devam ediyor. "Women and Sexuality in Muslim Societies" içindeki makaleler, Müslüman kadınlar üzerinde
Deconstructing Sexuality in the Middle East  Challenges and Discourses
"Deconstructing Sexuality in the Middle East: Challenges and Discourses" (Ortadoğuda Cinselliği Çözümlemek: Zorluklar ve Söylemler) Ortadoğuda cinselliğin güncel dinamiklerini inceleyerek bu çok tartışmalı konu
Erkek Kadından Ne Bekler?  Kadın Dövmenin Faydaları
Kadın dövmenin aileye, çocuklara, topluma ve döven kişiye kazandırdıklarının ne kadar çok, ne kadar büyük ve ne kadar geniş boyutlarda olduğunu bütünüyle kimse tahmin edemez! Kadına dayak atılmasından öyle kesi
Kadın ve Problemleri
Toplumun en kutsal kurumu olan ailedeki sarsıntıların giderilerek onun yeniden yapılanması için tez elden en verimli çalışmalar yapılmalı. Koyduğu kâidelerle âdeta Model Aileyi önümüze seren en iyi Rol Model şa
Tamamlanmamış Devrim  Kadınların Yeni Rollerine Uymak
Son onyıllarda yaşanan değişim ve dönüşümler, "sanayicilik mantığı"nın gerileyip hizmet sektörünün genişlemesi, küreselleşme, neoliberal iktisat politikaları toplumsal hayatı her bakımdan ama özellikle kültürel
Feminizm Ve Ayırım (Foucault Ve Derridada)
Postmodernler gibi feministlerin de, geleneksel felsefi temellere dayanmayan yeni toplumsal eleştiri paradigmaları geliştirmeye çalıştıkları iddia ediliyor. Feminist kuramın postmodern olması gerektiği ileri sü
Kalkınmada Kadın Emeği
Gülay Toksöz, (Prof. Dr.) lisans ve yüksek lisans derecesini ODTÜ Ekonomi-İstatistik Bölümünden, doktora derecesini Freie Universität Berlin Politik Bilimler Bölümünden almıştır. Kitaplarından bazıları: Sendika
Paradoksları, Dogmaları, Dönüşümleri ve Vazgeçilmezleri ile Metropol Kadınları
Metropol Kadınlarının idealleri nelerdir? Kendilerine biçilen geleneksel rolleri ve vazgeçilmezleri bağlamında yaşamları ve beklentileri hangi doğrultudadır? Kadının yaşantısında değişen ve dönüşen nedir? Tarih
Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı  Eğitici El Kitabı
Kadının İnsan Hakları Eğitimi, Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Vakfı tarafından 1995 yılında uygulanmaya başlanmış bir programdır. 1998den bu yana Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile işbirliğ
Orgazmın Mahrem Tarihi
Orgazmın biyolojisi, antropolojisi, psikolojisi ve teknolojisi hakkında kapsamlı bir çalışma olup, çağlar boyunca orgazm hakkında çıkan bütün literatürü tarayarak kaleme alınmış olan Orgazmın Mahrem Tarihi, ayn
Türkiyede Farklılıklarına Rağmen Kadınlar  Post-Feminist Çağda Türkiyede Farklı Kadın Konumları
Bu kitap son zamanlarda feminist literatürde etkinliğini arttıran tartışmalar üzerine kurulmuştur. Günümüzde, kadınları monolitik bir bütün olarak gören evrenselleştirici yaklaşıma eleştirel bakış sunan yeni ya
İÇİMİZDEKİ TANRIÇA
Havva, Artemis, Atena, Kirke, Kali, Medeia, Afrodit, Hera, İsis, Demeter, Meryem ve daha niceleri. Tanrıça bir zamanlar Batı kültüründe ve dininde egemen bir figürdü, ama o günden bugüne bir sır durumuna geldi.
Yakın Doğuda Kadın  Dışlanmışlık - Eşitsizlik
İçindekiler; -Yakın Doğuda Kadın Erkek ya da Çocuk Olmak -Önsöz -İnci Tuğsavul- -Türkiyenin Kadın Problemi Kadının Dışlanmışlık Eşitsizliği -Kadın Erkek Eşitsizliği Üzerine Kısa Bir Bakış -Toplum Şekillerine G
İşte Kadın Olmak
Teknolojinin ve bilginin hızla değiştiği bu yüzyılda, fiziki güce dayalı iş gücünden ziyade eğitim ve tecrübenin, bilginin, insan ilişkilerinin, iletişimin, duygusal zekânın, estetiğin, yenilikçiliğin ve yaratı
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »