Takip edin :
Güncelleme : 30.10.2020 18:35 - Cuma
Popüler - Alt Kültürler
Küçük Gruplar Sosyolojisi
Sosyolojik çözümlemeler yapılırken, bütünün analizine katkıda bulunmak için toplumsal yapıyı oluşturan unsurlardan biri olan ferdi, onun davranış ve ilişkilerini, bu ilişkiler sonucu çıkan sosyal grup tiplerini
Nostradamusun Kürdistan Kehaneti  Kürtler Üzerine Yazılar
Tarihsel bilinçleri köreltilenleri geçmişlerini kavrayamadıkları kadar kendileri için bugüne ne doğru yorumlyabilir, ne de geleceklerini sağlam olarak inşa edebilirler; çünkü insanlar, geçmişleri ve onunla olan
Gerçek Bir Yanılsama: Bilinç
İÇERİK TANITIMI: Bilinç sorununa odaklanan sinirbilim günümüzün bilimsel araştırmalarına geniş bir ufuk getirdi. Tevfik Alıcının kitabı bu alanda Türkçe yazılmış özgün bir katkı. "Nasıl olur da tümüyle mekanik
Siz Uyurken  İstanbulun Gece Hayatından Sansasyonel Hayat Hikayeleri
Geceleri pek çoğunuz yataklarınızda mışıl mışıl uyurken, Esin Övet İstanbul gecelerine daldı ve hiçbirimizin tanımadığı -belki de herkesin tanıdığı- insanların ilginç hikâyelerini eğlenceli ve akıcı bir dille a
Renkli Kalem
Aşk "kaos"tur, "huzur" değil... Çocukluk ya da gençlik aşkının peşine düşenler... Yıllar önce bir kez görüp unutamadığı "hayatının aşkını bulmaya çalışanlar... Hepimizin gönlünün derinliklerinde bir "yarım kal
Yasaklı Cinsellik
Henüz insanın yaratılmadığı dönemde, Hermaphrodies adında iki yüzü, iki çift kanadı, olan koskocaman garip ve kendi kendine yeterli bir yaratık varmış. Tanrılar, bir yaratığın kendi kendine yetmesini bir türlü
Fahişe Yüzyılın Sanatı
Henüz insanın yaratılmadığı dönemde, Hermaphrodites adında iki yüzü, iki çift kanadı olan, koskocaman garip ve kendi kendine yeterli bir yaratık varmış. Tanrılar, bir yaratığın kendi kendine yetmesini bir türlü
Sanal Seks
Henüz insanın yaratılmadığı dönemde, Hermaphrodies adında iki yüzü, iki çift kanadı olan, koskocaman garip ve kendi kendine yeterli bir yaratık varmış. Tanrılar, bir yaratığın kendi kendine yetmesini bir türlü
Lubunya  Transeksüel Kimlik ve Beden
On bir kişiyle yapılmış röportajlardan oluşan Lubunya´da Selin Berghan´ın araştırmasına yön veren temel soru, transseksüellerin toplumsal cinsiyet kimliklerini ve bedenlerini inşa ederken, mevcut ataerkil siste
Kültürel Gelişmenin Dünya On Yılı ve Türkiye
"Elinizdeki kitap, karşılıklı olarak değerlendirilmesi gereken iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Türkiye Cumhuriyetinin temsil edildiği ve oy kullandığı, Birleşmiş Milletler ve UNESCO genel kurul k
Yemen
Osmanlı Devletinin ölüm anından evvel başına gelen en büyük acılardan birisi, şüphesiz Yemen Cephesinde yaşanmıştır. Bir yandan Balkanlarda, bir yandan Kafkaslarda ateşle imtihan olan Anadolu fidanları; aynı dö
Popüler Kültür Çalışmaları
Bu kitap, popüler kültürü incelemek konusunda bize yardımcı olabilecek kuram ve metotlara ulaşmamızı sağlayacak önemli bir kaynak eserdir.Aynı zamanda, çeşitli araştırmacıların önemli ve değerli görüşlerini tar
Küresel Köyde Hayat
Onu buraya, bu küresel köye gömeceğim, sizlerin yardımı ile sevgili dostlarım. Roman, "hayat" olmalıdır. Hayat, "roman" olur mu hiç O beni kandıramayacak. Göreceksiniz, romanı parçalayınca kıpkırmızı kan akacak
Kurtlar Vadisi´nde Karakterler
Bir Popüler Kültür Örneği Olarak Kurtlar Vadisi´nde Karakterler adlı bu çalışma, Türkiye´de çok tartışılan ve hala da tartışılmakta olan Kurtlar Vadisi televizyon dizisine popüler kültür ve iletişim açısından f
 « Önceki sayfa   1   2   3   Sonraki sayfa »