Takip edin :
Güncelleme : 28.10.2020 08:36 - Çarşamba
Siyaset Sosyolojisi
Neo-Liberal Tezahürler  Vatandaşlık - Suç - Eğitim
Alev Özkazanç bu çalışmasında, Siyaset Sosyolojisi Yazıları: Yeni Sağ ve Sonrası adlı ilk kitabındaki ana temayı izlemeye devam ediyor. Bir önceki kitap, 1980lerden itibaren küresel ölçekte yeni sağın izlediği
Siyaset Sosyolojisi
Asabiyet, bir topluluğu oluşturan fertlerin birbirleri arasında tutkunluk duygusu olarak tarif edilebilir. Asabiyetin en belirgin, kabile ve cemaat teşkil eden fertler arasında kuvvetli bir birliği, sağlam ve s
Küresel ve Ulusal Dönmeler  Dinsel  Irksal - Etnik
İnsanlık tarihi; insan olma gerçeğini zaman zaman unutarak ölesiye savunduğu dil, din ve ırklar savaşı ile doludur. Savaşlara, katliamlara ve işkencelere yol açan bu üç unsur, yıkıcı ve yok edici etkisini sürd
Cumhuriyet Dönemi Aydın Kimliği,Sekülerleşme ve Köy Enstitüleri
Tonguç söz konusu kitabında bir köylüyü şöyle konuşturur: Bizce iyi adam demek, iş gören, iş başarabilen adam demektir. İş yapmadan sadece söyleyen ve yazan insana biz iyi adam demeyiz. İş görmeyen bir insanın
ADEM LE HAVVA NIN GÜNCESİ
Siyasal karar alma sürecine katılım, çağdaş ve demokratik bir toplumda yaşayan insan için sürekli bir olgudur. Kişi toplumsal yaşam içinde bulunmasının nedenini anladığı andan itibaren kendisini siyasal karar a
Yüzleşmenin Kişisel Tarihi  (Mito-politik Söylemden Ağıdı Yakılmamış Çocuklara)
Yüzleşmenin Kişisel Tarihi, 1970lerden bugüne uzanıp, Türkiyenin yakın dönem siyasal ve sosyolojik olayları merkezinde önemli yer kaplayan Ülkücü hareketin, kendisi üzerine düşünme pratiğini hızlandırmayı amaçl
İktidarın Mekansal Örgütlenmesi  İktidarın Mekansal Fantazmagorisi Olarak İstanbuldaki Büyük Alışveriş Merkezleri
Uygarlığın gelişiminde insanın, doğa; kentin, köy üzerindeki hakimiyeti şeklinde gelişen ilerleme fikriyle şekillenen toplumsal yaşamın ilk dönemlerindeki iktidarın daha görünür olduğu söylenebilir. Yani tarihs
İktidarın Tarihi (Cilt 2)  Sınıflar ve UlusDevletlerin Yükselişi 17601914
Micheal Mannın toplumlar tarihini kendine has iktidar ağları merkezli kuramıyla analiz ettiği İktidarın Tarihi serisinin 2. Cildi, Sanayi Devrimi ile Birinci Dünya Savaşı arasındaki dönemin iktidar ilişkilerini
İktidarın Tarihi (Cilt 1)  Başlangıcından MS 1760a kadar Toplumsal İktidarın Kaynakları
Bu kitap, iktidarın insan toplumlarındaki doğasını ele alan dört ciltlik bir çalışmanın birinci kısmıdır. Michael Mann bu ciltte toplumsal iktidarı, dört temel ekonomik, ideolojik, askeri ve siyasal kaynak üzer
Siyaset Sosyolojisine Giriş
Siyaset Sosyolojisi siyaset toplum ilişkisini toplum perspektifinden inceleyen sosyal bilimlerde kendine özgü bir disiplindir. Bu açıdan siyaset sosyolojisi öncelikli olarak iktidar ilişkileri siyasal kişilik k
Türkiyenin Sorunları Nasıl Çözülebilir?
Sorumluluk sahibi her kişinin içinde yaşadığı topluma karşı bazı ödevleri bulunmaktadır. Eğer bir ülkede sağcısıyla, solcusuyla, hangi dine ya da mezhebe inanırsa inansın tüm vatandaşlara bedeller ödeten hastal
Sivil Toplum
Sivil toplum, son yıllarda hem gündelik dilde hem de aktif siyaset içerisinde yer alan aktörlerin söylemlerinde sıklıkla karşımıza çıkan, gündemden hiç düşmeyen birkavram haline geldi. Kurumsal açıdan da sık sı
Türk Milliyetçiliği  Tarihi Seyri, Yeni Hedefleri
Evet, Türkiyede buhranlı yıllar yaşanmıştır. Toplum mühendisliği yapılmıştır. Ancak, millet zaman içinde demokrasinin imkânlarından istifade ederek hataların tashih edilmesini sağlamıştır. Umumî istikamet iyiye
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »