Takip edin :
Güncelleme : 27.10.2020 17:29 - Salı
Sosyoloji - Diğer
Anadolu Aleviliğinin  Senkretik Yapısı
Yirmi beş yıldan beri Anadolu Aleviliği üzerinde çalışmaktaydım. Tebliğler sunmuş, yeni makaleler yazmıştım. Devlet, siyaset ve hukuk felsefesi üzerinde zaten 40 yıldır hem bilimsel dergilerde hem de gazetelerd
Sosyal Politika
Sosyal dayanışma ruhu oluşturularak hazırlanan bu kitap Prof. Dr. Aysen TOKOL ve Yusuf ALPERin editörlüğünde, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bö
Erkekler Neden Evlenir?
Bu kitapta, altı erkeğin terapi öyküsünü bulacaksınız. Kaygıları, takıntıları, sorgulamaları, neşeleri, hüzünleri, hayal kırıklıkları ve umutlarıyla yüreklerini bana ve size açan bu erkekler, aslında yaşamların
SOSYOLOJİYE GİRİŞ
... Bu kitabımız, uzun yılların ürünü olmuştur. Bu eserimizi, temel sosyoloji el kitabı olabilecek biçimde hazırladık. Önemli amaçlarımızdan biri de, sosyoloji alanında temel kavramları tanımlamak, çağdaş yönte
Yeryüzünün Yabancıları Çingeneler
İçindekiler - İsmail Altınöz: Osmanlı İmparatorluğunda Çingeneler - Zerrin Toprak Karaman: Siyasi ve İdari Yönüyle Romanlar - Suat Kolukırık: Madun ve Hakim: Çingene Kimliğinin Toplumsal Eleştirisi - Emine Onar
Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi
"Bu kitap, ne bir sosyoloji tarihi ne de bir sosyoloji teorisi tarihidir; bu kitap sosyolojik düşünceyi eon sekizinci yüzyıl felsefesi, tarihi ve ekonomi politiğindeki kökenlerinden başlayarak ele alan seçmeci
Yeni Kadın- Erkek İlişkileri
Cinsler arası ilişkiler alanında uzman Prof. Herb Goldberg, bu sorunun cevabını arıyor. Çağlar boyunca kadınla erkeke arasında sürüp giden açık-örtülü savaşı güvensizlik, inançsızlık yerini eşit, dengeli, her i
Çocuk Cinsel İstismarı  Diyarbakır Örneği
Genel kavrayışta şiddet, anormal ve istisnai bir fenomen olarak değerlendirilmekle kalmaz istenmeyen bir eylemler bütünü olarak da sunulur. Oysa, insanlığın kayda alınan 5.600 yılında, 14.600den fazla, bir başk
Kriz Sosyolojisi  Batı Merkezciliğinin Yapısal Sorunları ve Kriz
Modern dünya görüşü, Batının üstünlüğünü nesnel koşullardan yukarıya taşıyarak ona felsefi ve bilimsel bir meşruluk kazandırmıştır. Böylece Batı diğer uygarlıklarla girdiği ilişki ve mücadelede sadece silah, te
Kültür ve Din  Türk - İslam Örneği
Kültür ve din insanda düğümlenen, sosyal müesseseler haline gelmiş bulunan, ayırt edilmesi güç olan, bu yüzden de ayırt edilmesi konusunda problemlerin yaşandığı alanlardır. Çünkü dinin kendi kültürünü üretmesi
Çinin Sosyolojisi
Çinin Sosyolojisi günümüz Çin toplumunu genelgeçer kabullerin ötesine bakarak anlamak isteyenlere yönelik bir çalışma. Çinin dinamiklerini çözmek için kadim Çin ya da modernleşen Çin gibi kalıplardan kurtulmak
Kürt Kimliği ve Kültürü
Philip G. Kreyenbroek ve Christine Allisonın hazırladığı Kürt Kimliği ve Kültürü adlı kitap çıktı. Avesta Yayınları Kürt Araştırmaları dizisinde çıkan kitapta Kendal Nezan, Joyce Blau, Christine Allison, Amir H
Demokratik Konfederalizm Anaçlığın Toplumsallıktaki Rolü ve Önemi
Demokratik konfederalizmin esası burada merkeziyetçilikten ziyade, devlet ve demokrasının ana kaynağı olan ademi merkeziyetçiliktir. Yani, günümüz koşullarında yerelciliğin güçlenmesi, komünal bir tarzda en alt
Sosyal Problemler Sosyolojisi : Dünyadan ve Türkiyeden Örnekler
Günümüz toplumları, geçmiş toplumlarla kıyaslandığında pek çok konuda daha şanslı gözükmektedir. Sağlık alanındaki yenilik ve gelişmeler anne ve bebek ölümlerini düşürdüğü gibi ortalama yaşam süresini uzatmıştı
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »