Takip edin :
Güncelleme : 27.10.2020 01:10 - Salı
Sosyoloji - Referans Kitaplar
Kadın Bakış Açısından Toplumsal Cinsiyet Rolleri
Kadınların "kadının toplumsal cinsiyet rolleri" içselleştirme ve dönüştürme kapasiteleri açısından içinde bulundukları koşullara ve kişisel özelliklerine bağlı olarak birbirlerinden farklılaştıkları konusundaki
Sosyal Değişme  Türk Modernleşmesi
Üniversitedeki öğrencilik yıllarımızdan bu yana meslek yaşamımız boyunca, sosyoloji konuları ve sosyal sorunlar içinde, toplumdaki değişme olgusu hep dikkatimizi çekmiş ve bu konu üzerinde düşünmüşüzdür. Kaldı
Modern Sosyoloji Kuramları
Dünyanın en önemli Sosyoloji Kitaplarından birisi olan Modern Sosyoloji Kuramları (Yazarı: Malcolm Waters) Prof. Dr. Zafer Cirhinlioglu tarafından hazırlandı. Kitap Sosyolojide çok büyük bir boşlugu dolduruyor.
Türk Kimliği  Kültür Tarihinin Kaynakları
TÜRK KİMLİĞİ BOZKURT GÜVENÇ KÜLTÜR TARİHİNİN KAYNAKALRI KİMİZ BİZ, KİMLERDENİZ? İnsanbilimci profesör Bozkurt Güvenç, "Türk Kültür Tarihinin Kaynakları" üzerinde yaptığı yaklaşık on yıl süren çalışmasını, "Tü
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
Ders kitabı niteliğinde yazılan bu kitap, bilimsel araştırma yöntemlerinin sosyal bilimlerde nasıl uygulanabileceğini göstermek ve sosyal bilimlere yeni başlayan öğrenciye; bilimsel araştırmalarda kullanılan yö
Halkbilimi Araştırmaları 1
Halkbilimi, sosyal bilimler içinde çok önemli bir alan oluşturmaktadır. Dahası içinde yaşadığımız Anadolu, bu bilim dalı açısından paha biçilmez bir zenginlik içermektedir. Baba İlyasın ardından "Yahudi Hıristi
Toplumsal Araştırma Yöntemleri (2 Cilt Takım)  Nitel ve Nicel Yaklaşımlar
Toplumsal araştırmanın önemli bir süreç olduğunu gösteren bu kitap, modaların, acil meselelerin ve kamusal kaygıların araştırma üzerindeki olumsuz etkilerine karşı, eleştirel bilimsel perspektifin korunmasına y
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yazma Teknikleri
İnsanların ihtiyaçlarının sınırsız olduğunu ve karşılanamayan her ihtiyacın beraberinde bir sorun getirdiğini biliyoruz, ihtiyaçların zaman içerisinde sürekli şekilde değişmekte ve gelişmekte olması; toplumun s
Dünyada ve Türkiye´de Sosyoloji Öğretim ve Araştırmaları
Ülkemizin yetiştirdiği önemli düşünce adamlarından birisi olan Hilmi Ziya Ülken bu kitabında dünyada ve Türkiye´de Sosyolojinin kısa tarihini vermektedir. Sosyal bilimlerin diğer disiplinleri göz önüne alındığı
Bilim Sosyolojisi  Bilim Tarihi ve Yöntem
Türkiye´de Batı kaynaklı toplum düşüncesinin, Batı bilim ve anlayışının krizde bulunduğu ve canlılık gösteremediği bir ortamda Sosyoloji Yıllığı kitaplarının usulden olmanın ötesinde belli özellikleri ve gerekl
Sosyolojik Metodun Kuralları
Fransız sosyolog ve pozitivist filozof Emile Durkheim ülkemizde geniş ölçüde tanınan ve gerek sosyoloji gerek felsefe alanında büyük bir etkiye sahip bulunan bir şahsiyettir. Onun doktirini ve sosyolojik metodu
Emperyalizm ve Devrim
Emperyalizm ve Devrim, Enver Hoca´nın en önemli eserlerinden biridir. 1978 yılında kaleme aldığı bu eserde, Enver Hoca, emperyalist ve revizyonist sistemin o günkü görünümünü, proletarya ve halkların mücadelesi
Kavram Sözlüğü 1
Gerçeğin üstünü örten söylem, asıl söylenmesi gerekenin yerini alıyor. Emperyalizm dememek için küreselleşme, kapitalizm dememek için ekonomi ve ya piyasa ekonomisi, cezaevi katliamı demek için hayata dönüş ope
Edebi Teoriye Soyut Modeller  Grafikler, Haritalar, Araçlar
Franco Moretti, sıradışı çalışmaları ve aykırı teorileriyle tanınan bir edebi teorisyen ve edebiyat tarihçisidir. Ona göre, edebiyat alanında çalışan araştırmacılar, bir noktadan itibaren okumayı bırakmalı ve o
 « Önceki sayfa   1   2   Sonraki sayfa »