Takip edin :
Güncelleme : 27.10.2020 17:41 - Salı
Sosyoloji Tarihi
Sosyolojinin Temel Kavramları
Weber, Batıda özellikle Karl Marx ile birlikte kendisinden sonra gelen bütün sosyal bilimcilerin bir şekilde yüzleşmesi ve hesaplaşması gereken bir sosyal bilimci olmuştur. Onu böylesine etkili kılan hususlarda
Sosyoloji Tarihi
Mühim olan sosyolojinin bir disiplin olarak doğuş ve gelişiminin tarihidir, hikâyesidir. Bu hikâye tek düze, ansiklopedik, kronolojik, bir fikirler veya kurucular tarihine indirgenemez. Buna indirgenirse onun a
Tarih Sosyolojisi  280
Tarih ve sosyoloji, ilişkisinin niteliği, nasıl olması gerektiği ve bu ilişkinin teorik boyutta yarattığı tartışmaların kapsamı ile uygulamada ortaya çıkardığı sorunlar sosyoloji yazınının büyük bir külliyatını
Türk Sosyoloji Tarihi 2  2. Meşrutiyetten Cumhuriyete
Sosyolojinin Türkiyeye girmeden önceki ve giriş dönemindeki siyasal-sosyal koşulları değerlendiren Türk Sosyoloji Tarihi I: Önkoşullar adlı kitabın bir anlamda devamı, bir anlamda da ondan tamamen bağımsız olan
Feminist Tarihin Peşinde
Feminist Tarihin Peşinde Joan W, Scottun son yirmi beş yıl içinde toplummsal cinsiyet, feminist tarihyazımı, farklılık ve deneyim gibi konular bağlamında tartıştığı kavramları ve kuramları içeren bazı önemli ma
Devrim Çağı  1789-1848
XIX. Y.Y.da Fransa ve İngiltereden yayılan çifte devrim, başta Avrupa olmak üzere bütün dünyanın çehresini değiştirdi. Avrupanın sınırları yeniden çizildi. Bütün dünya, kapitalist endüstrinin ihtiyaçlarına yöne
Tarihsel Sosyoloji
Yüzyılımızda sosyal bilimlerin ortaya attığı sorulardan en önemlilerini tarih ve toplumsal kuramın çakıştığı alanlarda çalışan bilim insanları sordular. Bu kitapta yer alan makaleler bu sosyal bilimcilerin doku
Küreselleşme Kıskacında  Arjantin
Arjantin´de sol 1990´lı yıllar boyunca ağır tahribat yaratan bir askeri darbe sürecine rağmen eylem gecme kapasiteleri ve iktidarla karşı karşıya gelme yetenekleri açısından büyük bir gelişme kaydetti kitleleri
Sosyoloji Tarihi 2  Ders Notları
Dersin Ana Hatları İşlevselcilik ve Türleri Yeni İşlevselcilik Yapısalcılık ve Göstergebilim Sistemcilik Modern Çatışma Kuramcıları
Sosyolojik Düşüncenin Evreleri
İnsanlık tarihi boyunca oluşan toplumsal düzenleri kavrama açısından oldukça önem taşıyan bu temel eser, Profesör Roymond Aronun, Paris Üniversitesinde verdiği Sosyoloji Tarihin Büyük Doktrinleri ders notlarınd
Yılların İçinden
"Türkiyenin siyasal, düşünsel yaşamında önemli yerler işgal etmiş kişilerle yakın ilişkilerim, sohbetlerim oldu. Bu ilişkilerimizde, sohbetlerimizde konuşulanları yazmam ve yayınlamam, tarihimizin belli bir dön
Aşiret, Eşkıya ve Devlet
Aşiret devletimsi bir örgütlenmeye sahiptir. Belki bir devlet kadar disiplinli olmayabilir, ancak yine de devletin taşıdığı bazı özellikleri yansıtmaktadır. Zira bir aşiretin yaşadığı bir ülke toprakları içinde
Batı Barbarlığı 1  Rousseau, Marx ve Nietzsche Üzerine
Baykan Sezer, her şeyden önce ülkemizdeki öncü sosyologlardan biridir. O, ürettikleri ile yetiştirdiği öğrencileriyle ekol oluşturabilmiş, yaşayan gelenek haline gelebilmiş bir yerli sosyologumuzdur. Yapıtın, B
Türk Sosyoloji Tarihi II  II. Meşrutiyetten Cumhuriyete
Bu kitabın temel hedefi, Türk sosyolojisinin kurucuları, Ziya Gökalp ve Prens Sebahattinin sosyolojik görüşlerinin hangi tarihsel, siyasal, toplumsal ortamdan şekillendiğini: Türk sosyologlarının gündeminde ola
 « Önceki sayfa   1   2   Sonraki sayfa »