Takip edin :
Güncelleme : 29.10.2020 04:05 - Perşembe
Sosyolojiye Giriş
Uluslararası İşçi Göçünün Sosyal Politika Sorunları
Altı ana bölümden oluşan kitapta işçilerin toplumsal ve ekonomik profilinin yanında, ana yurda dönüş ve bundan öncesi olarak yurt dışındaki yaşam ve toplumsal ekonomik süreçleri ele alınmıştır. Bununla berber a
Almanyadaki Türk Kuruluşları  Yeni Vatanda Dini ve İdeolojik Yapılanma
Göç geriye dönmez. Türkler, bin yılı aşkın süredir batıya göçüyor. Bu göç serüveninin son büyük halkası 1961de başlayan Almanyaya işgücü göçü. Kısa süreliğine gurbete giden ilk işçiler, yabanı vatan ettiler. Ai
Sosyal İnşacılık  (Social Constructionism)
"Vivien Burr sosyal inşacılığı en üst düzeyde mükemmel bir şekilde özetleyen önceki kitabını takip etmekte ve düğümleri uyumlu bir goblen dokuma haline getirmektedir." Rom Harré, Georgetown University, Washing
Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları  Yorumcu Sosyolojilerin Pozitif Bir Eleştirisi
Sosyoloji önceden-verili bir nesneler evreniyle değil, aksine öznelerin aktif eylemleriyle inşa edilen veya üretilen bir evrenle ilgilidir. İnsanlar doğayı toplumsal olarak dönüştürüp insanileştirirken kendiler
Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi
Akademik dünya nasıl işler? Yazmak ve yayın yapmak bu dünyada nasıl bir yer kaplar? Siz, bu dünyada ne tür bir rol almak istiyorsunuz? Yazma ve yayın yapma biçiminiz, seçtiğiniz rolü oynayıp oynayamayacağınızı
Bizi Kuşatan Toplum: Sosyolojiye Giriş
Günümüzde insanların, kendilerini ve içinde yaşadıkları toplumu anlama konusunda ciddi bir şekilde çaba sarf ettiklerini görüyoruz. Bunun altında yatan temel düşünce kişisel ilişkileri daha sağlıklı yürütmek ve
Sosyolojie Giriş
Bu çalışma, sosyolojinin temel kavramları üzerine kısa ancak olabildiğince derli toplu bir metin oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, genel olarak toplumsal bilimler tanımlandıktan ve sosyoloji ile an
Çürüme
Bu kitapta; yaşamın her alanına hakim olan, ancak basit görülerek üzerinde durulmayan toplumsal, politik, psikolojik ve dini kavramlar ve toplumun çeşitli kesimlerinde bu kavramlara bağlı yapılan tartışmalar el
Bilgi Kültürü
Marksist, Fransız yapısalcı ve Amerikan yararcı geleneklere dayanan, heyecanlı, kolay anlaşılır biçimde dile getirilen ve bilgi sosyolojisine giriş niteliği taşıyan bu kitap, alanındaki klasik metinlere yepyeni
Sosyolojiye Giriş
Sosyoloji nedir Sosyolojinin araştırma ve teknikleri Sosyolojinin tarihçesi Kültür Toplumsallaşma Aile kurumu Ekonomi kurumu Eğitim kurumu Din kurumu Siyasal kurumlar Nüfus Toplumsal gruplar Toplums
Toplumbilimsel Siyasal  Siyasal Sosyoljiye Giriş
Toplum bilimleri Toplumsal sistem ve toplumsal gruplar Uygarlık ve toplumsal / Siyasal yaşam Siyasal yaşamın etkenleri Toplumsal / Siyasal hareket ve hareketlilikve toplumsal/siyasal değişim Toplumsal / si
100 Soruda Sosyoloji El Kitabı
1973teki ilk baskısından bugüne kadar 100 Soruda Sosyoloji Elkitabı ülkemizin yetiştirdiği pek çok sosyolog ve sosyal bilimci için bir başucu kitabı olmuştur. Türk sosyal bilim camiasında bir klasik olarak nite