Takip edin :
Güncelleme : 17.2.2020 02:38 - Pazartesi
Dünya Devrimler Tarihi
Küba Devriminde Üç Kadın
Bu kitapta sunulan yaşam öyküleri Küba Devriminin başarılarının ve başarısızlıklarının yapısal betimlemesini bütünlüyor. Kitabın konusu olan üç kadın -Monika Ramos Reyes, Pilar Lopez Gonzalez ve İnocencia Acost
Maoizmin Geleceği
Samir Amin, sosyalist, devletçi ve kapitalist üç gelişme modelini karşılaştırarak aralarındaki yapısal farklılıkları inceliyor. Sosyalist üretim ve bölüşüm ilişkilerini ele alırken başlangıç noktası olarak "sos
Sovyetler Birliği Komünist Partisi(bolşevik) Tarihi
"... Ayrıca, Marksizm-Leninizmi incelerken, esas malzeme olarak "Sovyetler Birliği Komünist Partisi (Bolşevik) Tarihi", Kısa Ders kullanılmalıdır. Bu kitap, son yüz yıllık komünist hareketin en iyi sentezi ve ö
1640 İngiliz Devrimi
1640 İngiliz Devrimi hakkındaki bu inceleme, on yedinci yüzyılın olaylarına bilinegelenden farklı bir yorum getirmektedir:1640-1660 İngiliz Devrimi, 1789 Fransız Devrimi gibi büyük bir toplumsal harekettir. Feo
Marxtan Mao Zedunga  Devrimci Diyalektik Üzerine
Bu eser, 1917 Rusya devrimi ve 1949 Çin Devrimi üzerine Marksist bir incelemesidir. İnceleme, dünya sosyalist devriminin birbiri ardı sıra gelen iki aşaması olarak bu iki devrimin birliğini ve sürekliliğini ort
Seçme Eserl6Vı
Çin Devrimi?nin büyük önderi Mao Zedung?un Bilimsel Sosyalist teoriye yapmış olduğu önemli katkıları ve Çin Devrimi?nin strateji ve taktiklerini kapsayan Seçme Eserler altı ciltolarak yayımlandı. 1. ciltte; Bir
Savaşa ve Barışa Karşı Birleşik Cephe
Faşizm, emperyalizm ve proleter devrimler çağının ürünüdür. "Finans kapitalin en gerici, en şoven ve en emperyalist unsurlarının açık terörcü diktatörlüğüdür." Bu kitap faşizmi bu şekilde tanımlayan Dimitrov: F
1917 Rus Devrimi
Savaş yüzünden dağılmış, siyasi karışıklıklardan zayıflamış Rusya yavaş yavaş karanlıklara gömülüyordu. İmparatorluğun başkenti soğuğa ve açlığa boyun eğmişti. İşte tam o sırada Devrim patlak verdi. Çar II. Nik
Gorbaçov Türkiyede
Gorbaçovun İstanbul ve Ankara Konferansları... Ülkesinde parti, devlet ve toplum yapısında başlattığı glasnost ve perestroika politikaları dünya çağında yankılar uyandıran Gorbaçov, Nisan 1995te Yapı Kredi Ban
Sultan Galiyev
Çalışma sahası olarak seçtiğimiz "Sultan Galiyev ve Koloniler Enternasyonali" tezi, 1917 Bolşevik Devrimi ile, devrimi takibeden yıllarda eylem ve kuramlarıyla bir dönemin adı olmuştur. Bolşevik Devrimi içinde
Fransız Devriminden Portreler
Devrim, elbette halk kitlelerinin eseri. Ama yığınların önüne düşüp yol gösterenler var: Aydınlar, örgütleyiciler, liderler... Onlarsız hareket başarıya ulaşamaz. Fransız Devrimi, belki her devrimden çok, eşsi
Kalinin Partinin Oğlu Işçi Başkan
... Elinizdeki kitap, tutkulu ve kararlı bir devrimci, Komünist Partinin öncü liderlerinden ve Sovyet devletinin önemli kişilerinden biri olan Mihail İ. Kalininin çalışmaları ve yaşamı üzerinedir. Kalinin 25 yı
Antik Rejim  Fransız Devrimi Öncesi Avrupa
"Antik Rejim" yazarın 1867 yılında Royal Institution da verdiği, "Kast", "Merkezileşme" ve "İnfilak Edici Güçler" başlıklarını taşıyan üç adet konferansından oluşmaktadır. Eser Avrupa nın (özellikle Fransa nın
Küba Devriminin İçinden
Küba Devrimi hakkındaki genel kanı onun bir kırlardan şehirleri kuşatma öyküsü olduğudur. Oysa Küba kentlerinde Llano adlı çok güçlü bir yer altı mukavemet örgütü vardı. Küba Devlet Konseyi, Tarihsel Olaylar Bü
1848 Devrimleri
... Ertesi gün ayın 26sında ayaklananlar için Saint-Antoine ve Temple mahallelerinden başka siper kalmamıştı. Ama Cavaignacın bu barikat kargaşasında birliğini ileri sürmeye hiç niyeti yoktu. Ayaklananları yaln
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   7   Sonraki sayfa »