Takip edin :
Güncelleme : 31.10.2020 16:04 - Cumartesi
Selçuklu - Osmanlı Uygarlığı
Şahlar Sufiler Türkmenler  (Tamamı Renkli ve Minyatürlü)
Şah İsmail Türkmen Kürtler Karakoyunlular Akkoyunlular Safeviler Afşarlar Kaçarlar Kızılbaşlar Şahsevenler Aleviler Dersim BeyleriYayıneviEsas Kitaplar Barkod 9786058801905 Kategori / Alt KategoriTarih, Osm
Gravürlerle Osmanlı Sarayı Padişah Kadınları
Padişahların, Türk kızlarıyla evlenmeleri II. Bayezıt döneminin ortasından başlayarak kalkmış, cariyelerle evlenmesi, ilişki kurması gelenek olmuştur. Üç padişah (II. Osman, İbrahim ve Abdülmecit) nikâhla Türk
Gravürlerle Osmanlı Sarayı Harem
Osmanlı saray haremleri, mabeyn ile kızlar ağası dairesi arasında yer alırdı. Topkapı Sarayı haremi, Yıldız ve Dolmabahçe sarayları hareminden ayrılırdı. Topkapı Sarayı haremi, kızlar ağası, baş kapı gulâmı ve
Aşiretten İmparatorluğa Osmanlı Tarihi (1288-1485)
Osmanlı tarih yazıcılığının en iyi örneklerinden biri Prof. Dr. Necdet Öztürkün sadeleştirdiği, Cihânnümâ olarak bilinen bu eser, Mevlana Mehmed Neşrî tarafından yazılmış ve İkinci Bayezida sunulmuştur. Sulta
Osmanlı Hanedanı Üstüne İncelemeler  Seçme Makaleler 2
Cumhuriyet dönemi tarihçiliğimizin öncü adlarından İsmail Hakkı Uzunçarşılının makalelerinden ikinci bir demet. Bu kitapta Osman Gaziden II. Abdülhamide kadar Osmanlı hanedanı mensuplarının hem özel hem kamusal
Amca Hasan Ağa Vakfı  Balkanlardaki Osmanlı Vakıf Mirasından
Tarihin en uzun ömürlü ve devrinin en güçlü devletlerinden biri olan Osmanlı Devletinin bu özelliklerini sadece sahip olduğu askerî güce bağlamak yanıltıcı olabilir. Zira fetihler için güçlü bir askerî yapı ge
Osmanlının Son Savaşı  Turan Hayalinden Sevre
Bir ülke düşünün ki, varlığını sona erdirecek bir savaşa, hükümeti, meclisi, genel karargâhı ve devlet başkanı olan padişahından gizli girmiş olsun! Bir ülke düşünün ki, bu oldu bittiden sorumlu olan Harbiye B
Vurun Osmanlıya  Bir Medeniyet Nasıl Yok Edildi?
"Hükümet-i mutlaka devrine ait tuğralar ve halkını tutsak eden hükümdarların methedilmelerini havi levhalar bulunmaktadır. Ekserisi en hasis bir çıkar amacıyla yazılmış ve kazdırılmış olan bu levha ve tuğraları
Bâb-ı Âlî / Hükümet Kapısı
Hükümet kapısı olan Bâb-ı Alînin genel görünüm başta olmak üzere günlük yaşam ve insan tipleri, olağandışı günler, törenler, onarımlar, döşemeler 19.yy. çöküş dönemi olayları günümüzdeki durumuyla yazarın bitir
Babialinin Reisülküttabları  Reisülküttabların 118 Yıllık Babıali Serüveni
Reisülküttabların 118 yıllık Babıâli Serüveni Fatih Kanunnamesinde işleri veziri azamın önünde, işlem görecek konuları yüksek sesle okumak olarak belirtilen reisülküttabların görevi aslında bundan çok daha faz
Tarih Okuyorum
İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir, çünkü ölüler itiraz edemezler. Cenap Şehabeddin Ahmet Refik, yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış önemli tarihçilerimizdendir. Hem imparatorluk tecrübesini
Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (2 Cilt)
Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi iki ciltlik bez ciltli ve kutulu özel baskısı! YKY, bir 17. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu Ansiklopedisi gibi okunabilecek olan Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesini çeviri
Son Osmanlılar  Osmanlı Hanedanının Sürgün ve Miras Öyküsü (2 Cd İle Birlikte)
Kadın, erkek ve çocuk, 155 kişiydiler... Osmanlı hanedanı bu 155 kişiden ibaretti ve 1924 Martında, hepsi Türkiye dışına çıkartıldı... Ellerine ikişer bin İngiliz lirası ve bir yıllık ama dönüşü olmayan pasapor
Osmanlı´da Fetvalar ve Günlük Yaşam
Osmanlı döneminde günlük yaşamı belirleyen fetvaları, birçok farklı açıdan değerlendirip masa üstüne yatıran bir inceleme: Osmanlı´da Fetvalar ve Günlük Yaşam, Kitapta; kadına verilen değer, farklı etnik köken
Osmanlıda Gündelik Hayatın Değişimi  Adab-ı Muaşeret
Bu çalışmada, Tanzimat sonrası modernleşme sürecinde Osmanlı toplum yapısında meydana gelen gündelik hayatın değişimi, Avrupa adab-ı muaşereti çerçevesinde ele alınmıştır. Böylece toplumsal değişimin sosyo-kült
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »