Takip edin :
Güncelleme : 29.10.2020 04:57 - Perşembe
Seyahatname
Şemdinlide İsimsiz Kahramanlar
Güney Doğu Anadolu, atalarımızın nice emeller uğruna canını vererek yurt tuttuğu, kurulan Türk beyliklerinin Türkiyenin doğmasında mühim roller oynadığı, yapılan cami, medrese, han, zâviye, köprü ve türbelerle
İlber Ortaylı Seyahatnamesi  Bir Tarihçinin Gezileri
Seyahat etmek benim gençliğimden, hatta ta çocukluğumdan beri heyecanlandığım bir uğraştır. Görmek, harita üzerinde tespit ettiğim yerlere gitmek, coğrafya öğrenimimde benim için vazgeçilmezdir. Türkiye gibi ön
Firzovik Toplantısı ve Meşrutiyet
Süleyman Külçenin Firzovik Toplantısı ve Meşrutiyet adlı kitabı yarı hatırat, yarı belgesel bir eserdir. Eserde, Meşrutiyetten hemen önce siyasi hareketlilik açısından kaynayan kazan olan Arnavutlukta olayları
Seferi Yazılar
Seyahat etmek güzeldir, çünkü fıtrîdir, insanın tabiatında var. Dünya hayatımız bir seyahatten başka nedir ki? Ya da her birimiz bu gezegende birer garip yolcu değil miyiz? Veysel, aslında cümlemizin haline ter
Piri Reis and The Pre-Columbian Discovery of the American Continent by Muslim Seafarers
Boyut, Piri Reisin 1513 tarihli Dünya Haritasının 500. Yıldönümünde, haritacılık ve denizciliğe dair benzersiz bir çalışmayı daha okurlarına sunuyor. Eser, aynı zamanda İstanbul İslam, Bilim ve Teknoloji Müzesi
Atatürk Dönemi Ankara  Cumhuriyetin Tanık Kadınları
Yaşamın önemli bir anını ölümsüz kılar mısınız? Unutulmayan anılarınızı yok sayarmısınız? Atatürkü örnek aldıklarını Burgibadan da Bin Belladan da duymuşsanız onurlanmaz mısınız? Belleğinizin kayıttan düştükler
Charles Harington  Sömürge Valisinin Himayesinde Vahdettinin İhanetleri ve İşgal İstanbulu
İlk kez yayımlanan anılar ve belgelerle İşgal İstanbulu (1918-23) General Sir Charles Haringtonın Türkiye anıları. Haringtonın yazmadığı ve yazamayacağı gerçekler. Kuva-yı Milliye İngilizlere nasıl meydan okud
Diyarbakır Tebliğleri  Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı
Hafıza bu topraklara geri geliyor. Çok gerilerden, ulusun inşası döneminden geliyor. nereden bakarsak yüzyılı aşkın bir zaman dilimi bu. Bu ulusun inşası sürecinde bu topraklarda yaşayanlara devlet tarafından r
Plevne Müdafaası
"Bize yardıma gelin. Tunayı, nereden isterseniz oradan, nasıl isterseniz öyle, hangi şartlarda isterseniz o şekilde geçin de gelin, fakat koşarak gelin. Türkler bizi imha ediyorlar. Hristiyanlık davası kayboluy
Eski Dünya Seyahatnamesi
Dünya, seyyahlann dilinde ve gözünde büyür, genişler, çoğalır. Seyahatnameler, bizi zamanın derinliklerine, tarihin katmanlanna ulaşünr. fiber Ortaylı Seyahatnamesi, tarihçimizin seyyah kişiliğiyle İsfahandan V
Devrimin Çocuklarıydılar
78 Kuşağı devrimcilerini, kendi dönemlerinde yaşayan diğer gençlerden ayıran temel faktör, ada(n)mışlıklarıdır. Her biri kendi yaşamını özgül disiplininden koparmadan, örgütlü ve örgütlü olabildikleri kadar öz
Yurtsuz
Babil kulesinin karmaşasında başkasız bir yalnızdır. Yurtsuz o, sanal bir seya­hatnamedir, belirsiz ve farklı zamanlı, toz toprak. Bir dağ ki altın sarılığında, altın gibi görünen Kaf Dağıdır. Bu yüzden Borges
Dersaadette Avusturya Sefirleri
Elimizdeki kitap, kaba bir sınırlama ile 1550 - 1650 seneleri arasında İstanbulda bulunan Avusturya sefir ve sefaret mensuplarının gözlemlerini ve sefaret raporlarını ihtiva etmekte olup, o dönem Avrupalısının
Seyyah ve Sufi  Evliya Çelebi Seyahatnâmesinde Bektaşîler
Evliya Çelebi Seyahatnâmesinin dünyası, tarih, coğrafya, kültür ve din adına da pek çok zenginliklerle doludur. Evliya Çelebinin Seyahatnâmesi XVII. yüzyılda Bektaşîlik konusunda da paha biçilemez değerde bir e
 « Önceki sayfa   1   2   Sonraki sayfa »