Takip edin :
Güncelleme : 28.10.2020 18:01 - Çarşamba
Tarih - Coğrafya - Referanslar
Antik Çağda Karaman (Laranda) ve Yakın Çevresi  Tarihi Coğrafya-Yerleşimler-Kalıntılar-Buluntular
Antik Çağda Karaman (Laranda) ve Yakın Çevresi olarak adlandırdığımız bu çalışma, İç Anadolu Bölgesinin güneyinde; doğudan Ereğli, batıdan Çumra ve Güneysınır, güneyden Mut ve Silifke ilçeleri ve Toroslarla çev
Mavi Gök ile Yağız Yer Arasında Orhun Anıtları Poster Seti
TARİHİMİZİN BENGİ TAŞLARI 20 Ekim 1915 tarihinde, Müslümanların Halifesi Osmanlı Hükümdarı Sultan V. Mehmet Reşat Han, yeryüzündeki bütün Türklerin Hakanı sıfatıyla Danimarkalı dil âlimi Wilhelm Thomseni bir
Milli Mücadele Hatıralarım
Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra Osmanlı topraklarına yönelik işgaller başlar. Başta İngilizler olmak üzere, farklı ülkeler hesabına çalışan Rum, Ermeni ve diğer etnik gruplardan oluşan çeteler, bölg
Ağıt Kitabı
Faniler; geride bıraktıklarına veda etmeden sonsuz yolculuğa çıkmış olsalar da geride kalanlar, veda sözleriyle yolcuyu uğurlarlar. Acı dolu bu veda sözleri, cenaze ritüelinin harcına yoğrulmuştur. Ağıt; cenaze
Aile Günlüğü
Nâzım Hikmetin halasının oğlu Celalettin Ezine doğduğunda babası Memduh Bey bir günlük tutmaya başlar. 15 Kasım 1899da başlayan ve 2 Aralık 1937de son bulan bu günlükte aile yaşamı ayrıntılarıyla anlatıldığı gi
İntikalinden İlgasına Osmanlıda Hilafet
Osmanlı hilafet makamını kullanmış mıdır? Osmanlıya hilafet hangi padişahın zamanında geçmiştir? Hilafet Osmanlıda olmasaydı, 600 küsur yıl süren devlet yönetimi bu kadar uzun soluklu yaşayabilir miydi? 20. yy
Bilinmeyen Yönleriyle Topkapı Sarayı
Osmanlı Devletinin dört asır dünyayı yönettiği merkez olan Topkapı Sarayını sadece duvarları avlularıyla değil, mekanların ilginç hatıralarını, unutulmaz anılarını, saray geleneklerini anlatan şimdiye kadar bil
Trakya Manevralarında Atadan Kalan İzler
Tanıklıklar gerçeğin aranmasında önemli eylemlerdir. Yeter ki tanıklıkları ortak bir paydaya oturtabilelim. Ve bu ortak paydadan gerçeğin sesini insana aktaralım. Salman Akı, Trakya Manevralarında Atadan Kalan
Dişi Kurtun Çocukları  Türk Tarihinin Kahramanları
Tarihte iki milet vardır ki, başından binlerce felaket geçmesine rağmen günümüze kadar devam ettirmiştir. Bunlardan birisi Çinliker, diğeri de Türklerdir.
Baybars Tarihi  Cilt Iı
Bayparsın hal tercümesi Bu yılda (670 H.) ölenlerden meşhur kimseler. Sultan (Baypars) In (Şam) a gitmesi Harranda baki kalan eserleri Tatarların yok etmeleri. Al-Melik.Al- Zâhir (Baypars) Dimeşkde iken ken
Nostaljinin Geleceği
Yurtdışında savaşan İsviçreli askerlerin yurt özlemi hastalığının adı olarak teşhis edilen nostalji, zamanla geçmişe duyulan özlem hastalığının adı olurken, modernlik bir yandan ilerlemenin nostaljiyi yeryüzünd
Solan Akdeniz  1550-1870, Coğrafi- Tarihsel Bir Yaklaşım
Faruk Tabak Akdenizin hikâyesini ünlü tarihçi Fernand Braudelin II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası adlı klasik eserinde bıraktığı yerden devam ettiriyor. Akdenizin parlak çağına damgasını vuran tüc
MÖ 1100den Günümüze Çin ve Dünya  Ejder ve Yabancı Decallar
Konfüçyüsten Maonun cinsel yaşamına, ipek ve çaydan Madam Çanın cazibesine Çin tarihi özellikle yabancılarla ilişkiler üzerinde odaklanarak kat ediliyor. Yüzyıllar boyunca Çin, kendisine katılan herkesi Çinli
 « Önceki sayfa   1   2   3   Sonraki sayfa »