Takip edin :
Güncelleme : 23.10.2020 04:54 - Cuma
Türk Tarihi
İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü
Binlerce yıllık uzun bir geçmişe sahip olan ve dünyanın dört bir yanına dağılarak çeşitli isimler altında birçok imparatorluk ve devlet kuran Türk milletinin köklü bir tarihi ve bu tarih etrafında oluşturduğu z
Türk-Hun Tarihi
Türk-Hun tarihine başlamadan evvel bu konunun bazı özel durumları hakkında kısaca durmak istiyoruz. Bilindiği gibi tarihimizin eski devirlerine dair henüz Türkçe yazılı belgeler bulunmadığından dolayı, bunu anc
Tanrı Dağına Karyağıyor Bu Gece
Canım hamdır pişmemişem, Al hallacı çal kurtulam, Gün batanda men yok olum, Her seher başdan gurulum, Apardım illerin yükün, Boynum bükük Göktanrıma, Yoktur borca tahammülüm, Can borcum var al kurtulum.
Tunalıdan Beydiliye
Beydili, Oğuzların Bozok koluna tabi Yıldız Hanın oğullarından birinin adıdır. Başka bir ifadeyle Oğuz Hanın torunlarından ve Oğuzların 24 boyundan biridir. Oğuzların Anadoluya göçüyle birlikte Beydili boyunun
Kızılderili Ve Türk Şamanizmi
Dr.Arslanın Kızılderili ve Türk Şamanizmi konularında yapmış olduğu engin araştırmaları, gerek Türklüğün büyük uygarlığının araştırılması, gerekse dünya uygarlığına yaptıkları katılımlarının bilinmesi açısından
Ahmet Hulusi Efendi
Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi efendi, üç arkadaşı Musa Bey, Ali Bey ve Emin Beyle can sıkıntısından atlarına atlayıp Acıpayama doğru at koşturmuşlardı. Arada bir de durup son günlerin olaylarını konuşmuşlardı ar
Tarihte İlginç Davalar
ne anlatıyor? Dünya hukuk tarihinde yaşanan ilginç davalar, birbirinden tuhaf kararlar, enteresan yargılama ve cezalandırma usullerini anlatan kitap; yargı tarihine biraz da mizahi açıdan bakıyor. Eser, tarih
Osmanlı Hatırası  İlginç Yönleriyle Osmanlılar
ne anlatıyor? Osmanlı tarihinde yaşanan çok ilginç olayları, enteresan gelenekleri, tuhaf uygulamaları akıcı bir dille okura sunan eser, Osmanlı dünyasının hatıralarını yeniden gözler önüne seriyor. niçin o
Türk Eğitim Tarihi
Eğitim ilk insandan bugüne kadar yaşanan bir olgudur. Türk Milleti tarihi en iyi bilinen bir millettir. Bilinen ilk tarihinden bu tarafa Devletin bekası, milletin selameti idealini nesilden nesile aktarmışlardı
Türk Romanında İşgal İstanbulu
Mütareke dönemi Türk tarihinin en karanlık safhalarından biridir. Dört yıla yakın bir süreci varlık-yokluk mücadelesi içinde geçirmenin sıkıntısı ve bunalımları yanında, kabul edilmesi çok güç bir yenilginin fa
Dersaadet Sanayi Mektebi  İstanbul Sanayi Mektebi 1868-1926
Osmanlı Devletinin dönüşüm sürecindeki en önemli sıkıntılarının başında -her alanda- yetişmiş insan gücü eksikliği gelmekteydi. Nitekim Sanayi Mektebinin kuruluş gerekçesi de başta İstanbulda bulunanlar olmak ü
Mor Gabriel Manastırı
Süryaniler konusundaki çalışmalarıyla tanınan Yakup Bilge, 1600 Yıllık Gelenek: Mor Gabriel Manastırı adlı kitabında, Mor Gabriel Manastırının bin yıllarla ifade edilen tarihinin detaylarını öğrenmek, olağanüst
Türklerde İlkler
Türkiyeye dünyadaki ilk buluşlar ne zaman gelmiştir. Biz bu buluşları ne zaman kullanmaya başladık. Bizlerin yeni buluşları var mı? Bu kitap hepsinin cevabını size verecek. Belki de birçok buluşları yanlış b
Mustafa Kemalin Askerleriyiz
Mustafa Kemalin askeriyiz sloganının yaratıcısı Gökçe Fırattan her Atatürkçünün okuması gereken bir başyapıt. Az şey yaşamadık şu on yılda. Komutanlarımız hapse atıldı. Askerlerimiz şehit edildi. Biz şehit acıs
Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadelede Türk Mültecileri
Türk tarihinde göçün önemli bir yeri vardır. Bu göçler iki türlü olmuştur: Birincisi; Osmanlı Devletinin kuruşundan itibaren yapılan fetihler nedeniyle Anadolunun dışına doğru yapılırken, Osmanlı Devletinin sın
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   Sonraki sayfa »