Takip edin :
Güncelleme : 27.10.2020 17:11 - Salı
Ülkeler Tarihi
A Chain Of Historical Glimpse On Asia Minor
Surrounded by three historical waters, Asia Minor is a unique peninsula on this "Big Blue Marble" which joins two continents, Asia and Europe. The geographical and the strategic situation of the peninsula made
Amerikan Başkanlığı  Cumhuriyetten İmparatorluğa
Amerika bugün tartışmasız dünyanın en güçlü devletidir. ABDyi küresel düzeyde etkili kılan temel faktör ise yanlızca sahip olduğu devasa askeri ve siyasi gücü değildir. Avrupadan Afrikaya yerkürenin farklı bölg
Kudüs Tarihi
Tarihe göz atan herkes "Kudüsün İslam ümmetinin gücünün ve zayıflığının kıstası" olduğunu görür. Kutsal şehrin işgali, ümmetin zayıflığının ve dağılmışlığının sonucudur. Yukarıda söylediğimiz gibi Kudüsün yönet
Ah Endülüs
Endülüsteki müslümanların Endülüsü fetihleri, hristiyanlarla ilişkileri, kurdukları medeniyet, daha sonraki süreçte yıkılışı ve hristiyanların müslümanlara uyguladıkları mezalim.
Kıbrısın Sosyo-Ekonomik Tarihi (1726-1750)
Bazen coğrafyanın insanlara, toplumlara dayattığı kaderler vardır. Akdenizin ortasında her türlü üs olabilme imkânına sahip Kıbrısın kaderini de böyle düşünmek gerekir. Osmanlı İmparatorluğunun güneyini emniyet
Mısırdan Çıkış Yalanları  Zamanın Gerçek Tarihi 4
Bugün çağdaş insanın algısında kutsal kitap olarak ortaya çıkan tanım; Tevrat, Zeburla birlikte Matta-Markos-Luka-Yuhannadan oluşan İnciller ve Kurandan oluşur. Bu kitaplar satıraralarında yeralan detaylı bilgi
Suriye Tarihi  Osmanlı Dönemi Suriyesinde Edebi ve Kültürel Hayat (1800-1918)
Osmanlı hâkimiyeti altında dört asır (1516-1918) kalan Suriyenin, dünyada ve Osmanlı topraklarında hareketliliğin en hızlı olduğu 19. yüzyıldaki edebi ve kültürel hayatını inceleyen bu çalışmada; Batılılaşma sa
Mübadil Kentler: Türkiye
MÜBADİL KENTLER: Türkiye kitabı, gerek akademi dünyasının mübadil şehirler üzerine çalışan akademisyenleri gerekse mübadil şehirler üzerine çalışmaları, incelemeleri bulunan kişilerin Lozan Mübadilleri Vakfının
MÜBADİL KENTLER: Yunanistan
MÜBADİL KENTLER: YUNANİSTAN kitabı, gerek akademi dünyasının mübadil şehirler üzerine çalışan akademisyenleri gerekse mübadil şehirler üzerine çalışmaları, incelemeleri bulunan kişilerin Lozan Mübadilleri Vakf
İstanbul Düştü  Bir Fethin Anatomisi
İstanbulun fethini Bizanslıların bakış açısından dinlediğinizde bambaşka bir bilinçle bakıyorsunuz tarihin bu dönüm noktasına. Fatih Sultan Mehmedi bir insan olarak görüyorsunuz: hırsı, azmi, dehası ve zaafları
Kafkasya Gerçeği
Kafkasya, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında uzanan yüksek sıradağların ve bu dağların üzerinde ve eteklerinde yer alan Abhazya, Adigey, Kabardey, Karaçay-Malkar, Osetya, Çeçen-Inguş ve Dağıstan ülkelerinin ge
Kafkas Tarihi (cilt: 1)
Kafkaslar... İnsanlığın yeryüzüne yayılış tarihiyle birlikte kuzey kavimler göç yolu üzerinde bulunduğu için yüzlerce halkın gelip geçtiği, yüzlercesinin arkasında bakiyeler bıraktığı, onlarca halkın "ata yurdu
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   Sonraki sayfa »