Takip edin :
Güncelleme : 23.10.2020 05:57 - Cuma
Diğer Mühendislik Kitapları
Cisimlerin Mukavemeti
İçindekiler - Giriş - Çubuklarda Kesit Tesirleri - Gerilme Hali - Şekil Değiştirme Hali - Malzemenin Mekanik Özellikleri, Gerilme Şekil Değiştirme Bağıntıları ve Şekil Değiştirme Enerjisi - Kırılma Hipotezleri
Bakım Planlaması Teknikleri Ve RCM
Kullanıcıların fiziksel varlıklardan operasyonel olarak beklentileri nerede ve nasıl kullanılmakta olduğuna bağlıdır. Güvenilirlik Esaslı Bakım (Reliability Centred Maintenance) (RCM), herhangi bir fiziksel var
Çevre Mühendisliğine Giriş
Çevre kirlenmesi veya çevresel olaylar, halk sağlığını doğrudan veya dolaylı etkilemekte olup, etkisi çoğu zaman hemen görülmeyip uzun sürede akut veya kronik rahatsızlıklar şeklinde kendini göstermektedir. Kit
Mühendislik Ekonomisi Çözümlü Problemler
Bu kitabın hazırlanış amacı, mühendislere ekonomi ve işletme konusunda paranın zaman değerini ve uygulanan projelerin nakit akımlarının hesaplanmasını göstermek ve diğer projelerle mukayese etme durumunda kulla
Matlab İle Mühendislik Sistemlerinin Analizi Ve Çözümü
MATLAB; hesaplama, ileri seviyeli grafik ve görüntüleme işlemlerini birleştiren teknik hesaplama dili ve ortamıdır. Daha önce kullanılan FORTRAN ve C dili gibi yüksek seviyeli programlama dilleri ile yapılan pr
İktisadi Büyüme Ve Makroekonomik Belirleyicileri
İktisadi büyüme, iktisat biliminde uzun yıllar güncelliğini koruyan ve teorik temelleri üzerine yeni düşünce akımlarının ortaya konulabileceği bir alandır. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren ülkelerin zengin ve f
Elektrokimya ve Uygulamaları
Kitap, dersin müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Ders kitabı olduğundan konular açık ve sade bir dille yazılmış öğrencilerin konuyu daha çabuk anlamaları amaçlanmıştır. Konu Başlıkları Elektrokimyasal T
Mühendislik Termodinamiği Problemleri
Daha önce yayınlanmış Mühendislik Termodinamiği kitabında öğrencilere problem çözme alışkanlığını kazandırmak üzere, çok sayıda çözümlü örmek verilmiş ve her bölümün sonuna o bölümle ilgili olarak cevaplı probl
Gıda Mühendisliğinde Isıl Olmayan Güncel Teknikler
Gıda teknolojisini geliştirme konusunda çaba gösteren araştırmacılar alışılagelmiş gıda işleme yöntemlerinin söz konusu olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak üzere minimum işleme stratejilerini geliştirme ve uyg
Türk Endüstri İlişkileri Sistemi
Endüstri ilişkileri üç taraflı ilişkiler bütünüdür. Çalışma yaşamı ile ilgili kuralların oluşturulmasında üç taraflı güç mücadelesini ve etkileşimi yansıtır. Endüstri ilişkilerinin temel konusunu çalışma yaşamı
Asenkron Motorlar
Endüstride en fazla kullanılan motorlar üç fazlı ve bir fazlı asenkron motor¬lardır. Endüstride üretim maklnalarımn arıza yapmadan çalışmaları verimli üretim için şarttır. Endüstride çalışan elektrik teknisyenl
Isıl Çevre Mühendisliği
Bu kitap, makina mühendisliği lisans öğrencilerinin "Mekanik Tesisat" derslerinde kullanmaları için hazırlanmıştır. Aynı zamanda "Mekanik Tesisat" uygulamalarında makina mühendislerine referans bir kitap olarak
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   Sonraki sayfa »