Takip edin :
Güncelleme : 20.10.2020 17:47 - Salı
İstatistik Bilimi
İstatistiğe Giriş
Bu kitabın temel amacı, ön lisans ve lisans öğrencilerinin temel istatistik ders kitabı gereksinimini karşılayarak öğrencilerin istatistiği kavramalarını sağlamaktır.
İstatistik ve Yalan
Bu kitap istatistiğin bir aldatmaca aracı olarak kullanılma yöntemlerini açıklıyor. Kitapta yer alan istatistiksel hile ve yalanlar çok geniş bir alandan derlendi. Sayılara meraklı bir kültürde, istatistiğin sı
İleri Analiz
Kitabın ilk üç bölümünde normlu uzayların topolojisi, bu uzaylarda limit, süreklilik, tıkızlık ve bunlarla ilgili özelliklere, daha sonra da Rn Öklid uzayındaki uygulamalarına yer verilmiştir. Dördüncü bölümde
İşletme İstatistiğinin Temelleri
İşletme İstatistiğinin Temelleri başlıklı istatistik kitabı, işletmecilikte kullanılan temel istatistik yöntemlerin çok önemli bir kısmını kapsamaktadır. Biri internet sitesinde olmak üzere toplam 15 bölümden o
Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemi Standartları
Kalite ile ilgili tanımlar, tarihçe, farklı yaklaşımlar, kalite kontrolün evrimi ve toplam kalite yönetim anlayışı Toplam kalite yönetim anlayışının işletmelerde uygulama aşamaları Kalite yönetim sistemleri s
Nonparametrik Regresyon Modelleri
Ekonometrik analizlerde yaygın olarak kullanılan yöntemlerin çoğunlukla parametrik yaklaşımlara dayandığı bilinmektedir. Özellikle bu parametrik yöntemler uygulanabilirliklerinin kolay olması nedeniyle tercih e
İstatistik
Bu kitap, özellikle üniversitelerde haftada iki ya da dört saat okutulan istatistik derslerine temel kitap olarak hazırlanmıştır. Kitapta yer alan konular ve konuların sıralanmasında, YÖK tarafından önerilen iç
Matematiksel İstatistik  Problemler ve Çözümleri
Kitap; Prof. Dr. İsmail ERDEMin uzun meslek yaşamı içinde North Carolina Central University, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Başkent Üniversitesinde "Matematiksel İstatistik" konusunda verdiği derslerin
Olasılık ve İstatistik problemler ve çözümleri ile
Olasılık ve İstatistik isimli bu kitap farklı disiplinlerde okuyan öğrencilerin İstatistik derslerine göre hazırlanmıştır. İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği, Ziraat ve bu gibi birçok farklı alanda is
Türev Papirüsü 2  LHospital Kuralı Türevin Geometrik Anlamı Artan Azalan Fonksiyonlar
Papirüsün kelime anlamı ile başlayalım isterseniz: Papirüs, Mısırda Nil kıyılarında yetişen, sürüngen, çıplak saplı, otsu bir bitkiye deniyor. Eski Mısırda bu bitkinin gövdesinden yaptıkları kâğıda da papirüs
Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler
Sağlık alanında kullanılan istatistiksel yöntemleri iki ana grupta toplayacak olursak; birinci gruba diğer bilim kollarının da kullandığı "Genel İstatistik" yöntemlerini, ikinci gruba ise sadece sağlık alanında
Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması
Alanındaki büyük boşluğu doldurmuş, yeni kapılar açıp ufuklar göstermiş bir eser. Osmanlı iktisat düşüncesi Klasik dönemde ekonominin dengelerini somut gerçek karşısında başarıyla kuran politikaları üretebilmiş
SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler  Hipotez Testleri  İlişki Katsayıları - Regresyon Analizi
Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 7. baskısını yapan kitap, yeni eklenen bölümüyle üniversitelerde istatistik dersini iki dönem okuyan öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Üniversitelerde birinci dönemde
 « Önceki sayfa   1   2   Sonraki sayfa »